1. Számviteli beszámoló

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:                                         415.646,- Ft

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:                                  415.646,- Ft

            Ebből központi költségvetésből:                                             375.646,- Ft

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:                                            0,- Ft

Egyéb bevétel:                                                                                              0,- Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele:                                                              0,- Ft

                       

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                    250.646,- Ft

            Kiadások:                                                                   250.646,- Ft

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                                   165.000,- Ft

Összes pénzügyi eredmény:                                                 165.000,- Ft

 

Mérlegadatok:

ESZKÖZÖK:                                                                         494.750,- Ft

Ebből Befektetett eszközök:                                                            0,- Ft

            Követelések:                                                             125.000,- Ft

            Pénzeszközök:                                                          369.750,- Ft

            Aktív időbeli elhatárolások                                                    0,- Ft

 

FORRÁSOK:                                                                          494.750,- Ft

            Ebből Saját tőke:                                                         449.141,- Ft

            Tartalék:                                                                                 0,- Ft

            Kötelezettségek:                                                                    0,- Ft

            Passzív időbeli elhatárolás                                           45.609,- Ft

 

 

 

 

A 2016.-os évben kapott támogatások, bevételek részletezése:

A támogatás forrása

ezer Ft

Az Országgyűléstől kapott támogatás:

 

Minisztériumoktól (NCA):

                                

Más költségvetési szervektől

 

Helyi, települési önkormányzatoktól:

 

Adományok, egyéb támogatók:

40

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

412

Tagdíjak:

 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel :

 

Kamatbevételek:

 

Vállalkozásból származó bevételek:

 

Egyéb bevételek:

 

Támogatás és bevétel összesen :

452

 

  1. Költségvetési támogatás felhasználása

Az SZJA 1% költségvetési támogatást és az egyéb támogatást is a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására tartalékoltuk: Az óvodai nevelés eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása célunk. A tartalékolt támogatásokat gumilapok, szegélyek és öltözőszekrények vásárlására használtuk fel.

 

  1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:                    70 E Ft

Értékcsökkenési leírás:                                                               0 E Ft

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                             181 E Ft

 

  1.  A cél szerinti juttatások kimutatása

25 m2 gumilap, 20 m szegély                                              181 E Ft

3 db óvodai öltözőszekrény előlege                                     125 E Ft

 

  1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

412.200,- Ft

 

  1. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

 

0,-  Ft.

 

  1. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány 2016. évben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét.

 

Nagyigmánd, 2017. május 08.

 

Galgánné Varga Erzsébet

kuratóriumi elnök, képviselő vagy

egyesületi elnök, képviselő

 

 

A kuratórium elfogadta:2017. május 18-án