Fotovoltaikus rendszerek telepítése Nagyigmánd településen

 

A települések önkormányzatainak, valamint a hozzájuk tartozó intézmények fix kiadásainak legnagyobb részét a munkabéreken felül jellemzően az üzemeltetési költségek teszik ki, melyek aránytalanul magasak, az épületek hőtechnikai valamint gépészeti hiányosságaiból adódóan.

Az önkormányzat az aktuális a pályázati lehetőségek és azok követelményeinek figyelembevételével pályázatot nyújtott be a Nagyigmándi Kincseskert Óvoda, a Magos Művelődési Ház és Könyvtár és a Pápay János Általános Iskola intézmények napelemes rendszerrel történő fejlesztésének javaslatával, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is támogatásra érdemesnek &iaciacute;télt.

 

 

A napelemes rendszerek működésének célja, hogy segítségükkel a napsugárzást közvetlenül felhasználható váltakozó árammá alakítható. A napelemes rendszerek működésének alapelve, hogy un. fotovillamos elemek segítségével a napból érkező elektromágneses sugárzást közvetlenül egyenárammá alakítja. Az energiaátalakítás során a sugárzás elnyelődéskor mozgásképes töltéssel rendelkező részecskéket generál, amelyeket a modulban az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kil&eaeacute;pési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, ennek eredményeként elektromos áram jön létre. Az egyenáram inverter segítségével kerül váltakozó árammá alakításra, mely már közvetlenül felhasználható.

 

 

 

A napelemekkel a termelt energia előállításának időpontja a legtöbb esetben nincs összhangban az energiafelhasználással. A termelés és felhasználás eltérő időpontjából eredő elszámolási problémák kezelésére alkalmazzák az ad-vesz mérőket, mint a jelen fejlesztés tárgyát képező épületek esetében. Ezek működéséeacute;nek lényege, hogy a termelt, de fel nem használt energiát a hálózatba táplálhatjuk, majd amikor szükséges, vételezünk a hálózatból, ezen értékeket az óra összegzi és ez által a szolgáltató csak a vételezett és hálózatba termelt energiamennyiség különbségét számlázza a fogyasztó részére.

A beruházás eredményeképpen az Önkormányzat épületei környezettudatosan üzemeltethetőek, melynek eredménye éves szinten közel 65 200 KWh energia, illetve mintegy 60,949 tonna üvegházhatású gáz kibocsájtás megtakarítása. A környezeti előnyök mellett kiemelendő, hogy a fejlesztésre került épületek üzemeltetési költségei várhatóan több mint 2 608 000 Forinttal csökkennek az előzetes tervezési számítások szerint.

 

A projekt alapadatai:

Pályázó neve:

NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Fotovoltaikus rendszerek telepítése Nagyigmánd településen

Megítélt összeg:

43 396 158 .- HUF

Támogatás aránya:

100%

Projekt megvalósítás tervezett befejezése:

2015.08.31

Projekt azonosító száma:

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0240