További oldalak: << <>>>

2017-06-02

A Nagyigmándi Óvodáért” Közalapítvány kuratóriumának 2017. május 18-án tartott ülésén hozott határozatok

31/2017. számú kuratórium határozata:

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány kuratóriuma 4 „igen” és „0” nem szavazattal elfogadta az alapítvány 2016. évi számviteli beszámolója és jelentését a közhasznúsági tevékenységről.

Hatálya: azonnal

Óvás nem érkezett

 

32/2017. számú kuratórium határozata:

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány kuratóriuma 4 „igen” és „0” nem szavazattal elfogadta az alapítvány 2017. évi pénzügyi tervét és vagyonkimutatását.

Hatálya: azonnal

Óvás nem érkezett

 

33/2017. számú kuratórium határozata:

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány kuratóriuma 4 „igen” és „0” nem szavazattal elfogadta a kuratórium javaslatát az alapítvány vagyonának tartalékolásáról.

Hatálya:azonnal

Óvás nem érkezett

2017-05-10

Meghívó

Meghívó

A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány

-melynek alapítója Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata,

 címe: 2942 Nagyigmánd Kossuth L. u. 2.-

kuratóriumi elnökeként,

tisztelettel meghívóm Önt a kuratórium ülésére.

 

A kuratóriumi ülés helye: Nagyigmándi Kincseskert Óvoda

      2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u.1.

      Óvodavezetői iroda

 

A kuratóriumi ülés ideje: 2017. május 18. 17.15 óra

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai:

  1. Az alapítvány 2016. évi számviteli beszámolója és jelentés a közhasznúsági tevékenységről
  2. Az alapítvány jelenlegi vagyoni helyzetének áttekintése a 2017. első féléves pénzügyi terve és vagyonkimutatása
  3. Javaslat és döntés az alapítvány vagyonának felhasználásáról

 

Nagyigmánd, 2017. május 8.

                                                                                              Galgánné Varga Erzsébet

                                                                                      kuratórium elnöke

2017-04-20

Helyszínváltozás!

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

 

Kedves Érdeklődők! 

Értesítjük Önöket, hogy a rossz idő miatt a SZENT GYÖRGY NAPI rendezvényünk a

  MAGOS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 kerül megrendezésre. Várunk mindenkit szeretettel!

Óvoda dolgozói és gyermekei

2017-02-15

Volt egyszer egy Ördöghegyi út...?

 

2014. évben önkormányzatunk az EMVA „Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások” pályázatból az Ördöghegyi út külterületi szakaszának megépítésére kapott támogatást. A beruházás összköltsége a vasút után szakasz munkáival együtt 26.422.000,-Ft volt. Az önkormányzatot 2014-től öt évre fenntartási kötelezettség terheli. Ennek keretében az árokrendszer, a padka és a murvás útpálya működőképességét kell fenntartanunk.

A tavalyi évben már problémákat észleltünk az út fenntartása során. Elsősorban az okoz gondokat, hogy az utat igénybevevő mezőgazdasági gépek olyan mértékben feltöltötték földdel és sárral, hogy egyes szakaszokon alig látható a murvás út. Emiatt a csapadékvíz elvezetésének képessége is csökkent, néhány helyen már kátyú keletkezett.

Ennél is súlyosabb kárt okoz az a felelőtlen viselkedés, amelyet néhány magáról megfeledkezett mezőgazdasági járművezető tesz. Az elmúlt negyedév során két alkalommal is tapasztaltuk, hogy úgy közlekedett ekével a dűlőúton, hogy azt szabályszerűen felszántotta, mivel az eke – ilyen vagy olyan okból – nem szállítási pozícióban volt. Az út érték mindenki számára, függetlenül attól, hogy a határba dolgozni megy rajta, vagy csak sétál, kocog. Ha tönkre teszik az utat, az nem csak az elkövetőnek fog a legközelebbi alkalommal hiányozni, hanem számtalan lakótársának is. Köszönjük azoknak a közlekedőknek a segítségét, akik szemtanúként felhívták a járművezető figyelmét az általa okozott kárra, és kikényszerítették az azonnali helyreállítást. Sajnos sem az önkormányzat mezőőrei, sem jó szándékú emberek nem lehetnek ott a nap huszonnégy órájában. Mindenkinek magának kellene odafigyelnie, hogy használja, és ne pusztítsa, amit az önkormányzat az ott földdel, szőlővel rendelkezők érdekeit figyelembe véve megvalósított. Amennyiben újabb rongálás történik, és az elkövető személyét azonosítjuk, számíthat rá, hogy az út helyreállításának költségeit neki kell majd fizetnie. Mindenki számára a legcélravezetőbb, ha közlekedése során sem az útban, sem gépében nem okoz kárt, és ezt szem előtt tartva használja az önkormányzat útjait.

                                                                                dr. Füles Zoltán

                                                                                       jegyző

2017-02-15

Pályázati felhívás

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-a alapján pályázatot hirdet (a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának) családsegítő munkakör betöltésére.

A pályázat részletes feltételei letölthetők a mellékletből.

 

További oldalak: << <>>>