További oldalak: << <>>>

2017-06-02

Beszámoló „ A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány” 2016. évi közhasznú tevékenységéről

A Nagyigmándi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott „A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány a megyei bíróság Pk.60.081/2003/6. számú végzése alapján 2004. február 04-én emelkedett jogerőre. 2007. március 28-án a Pk.60.081/2003/8. és a 2011. július 28-án a Pk.60.081/2003/17., valamint a 2015. június 24-én a Pk.60.081/2003/27 számú változás bejelentésekkel módosított végzés alapján működik. 2004. március 03-án az alapítvány a nagyigmándi Pannon Takarékszövetkezetnél nyitotta meg a 63200054-11021917-00000000 számú számláját.

A közalapítvány célja, amely egyben a közhasznú tevékenység is, az óvodai nevelés eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása.

Nyitó banki egyenleg: 293.196,- Ft

Bevételek:

APEH-Szja 1% 412.200,- Ft

Kamat 0,- Ft

Támogatás 40.000,- Ft

Kiadások

Gumilapok, szegélyek vásárlása 181.229,- Ft

Öltözőszekrények előlege 125.000,- Ft

Könyvvizsgálati díj 25.400,- Ft

Számviteli szolgáltatás 30.000,- Ft

Számlavezetési költség 14.017,- Ft

 

2016. évi záró egyenleg 369.750,- Ft

 

Az alapítványból eddig személyi jellegű kifizetés nem történt, tiszteletdíjat nem vett fel egy tisztségviselő sem.

„A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány” 2016. évben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelőén végezte tevékenységét.

Nagyigmánd, 2017. március 20.

Galgánné Varga Erzsébet

Kuratórium elnöke

2017-06-02

A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány 2016. évi pénzügyi beszámolója

Nyitó banki egyenleg: 293.196 Ft

Támogatások:

- APEH - SZJA 1%-a 412.200 Ft

2016. kamat: 0 Ft

Támogatás: 40.000 Ft

Bevétel összesen: 745.396 Ft

Kiadás

- Gumilapok, szegélyek vásárlása 181.229 Ft

- Öltözőszekrények előlege 125.000 Ft

- Könyvvizsgálati díj 25.400 Ft

- Számviteli szolgáltatás 30.000 Ft

- Számlavezetési költség és jutalék 14.017 Ft

Kiadás összesen: 375.646 Ft

 

2016. évi záró egyenleg 369.750 Ft

Ebből:

Lekötött betét : 0 Ft

Banki egyenleg 369.750 Ft

Záró egyenleg 369.750 Ft

Alapítványi vagyon összesen: 369.750 Ft

Nagyigmánd, 2017. március 20.

Kalmár Krisztina

Könyvelő

2017-06-02

Közhasznúsági jelentés a Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány közhasznú szervezet 2016. évi működésről és tevékenységről

  1. Számviteli beszámoló

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:                                         415.646,- Ft

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:                                  415.646,- Ft

            Ebből központi költségvetésből:                                             375.646,- Ft

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:                                            0,- Ft

Egyéb bevétel:                                                                                              0,- Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele:                                                              0,- Ft

                       

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                    250.646,- Ft

            Kiadások:                                                                   250.646,- Ft

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                                   165.000,- Ft

Összes pénzügyi eredmény:                                                 165.000,- Ft

 

Mérlegadatok:

ESZKÖZÖK:                                                                         494.750,- Ft

Ebből Befektetett eszközök:                                                            0,- Ft

            Követelések:                                                             125.000,- Ft

            Pénzeszközök:                                                          369.750,- Ft

            Aktív időbeli elhatárolások                                                    0,- Ft

 

FORRÁSOK:                                                                          494.750,- Ft

            Ebből Saját tőke:                                                         449.141,- Ft

            Tartalék:                                                                                 0,- Ft

            Kötelezettségek:                                                                    0,- Ft

            Passzív időbeli elhatárolás                                           45.609,- Ft

 

 

 

 

A 2016.-os évben kapott támogatások, bevételek részletezése:

A támogatás forrása

ezer Ft

Az Országgyűléstől kapott támogatás:

 

Minisztériumoktól (NCA):

                                

Más költségvetési szervektől

 

Helyi, települési önkormányzatoktól:

 

Adományok, egyéb támogatók:

40

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

412

Tagdíjak:

 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel :

 

Kamatbevételek:

 

Vállalkozásból származó bevételek:

 

Egyéb bevételek:

 

Támogatás és bevétel összesen :

452

 

  1. Költségvetési támogatás felhasználása

Az SZJA 1% költségvetési támogatást és az egyéb támogatást is a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására tartalékoltuk: Az óvodai nevelés eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása célunk. A tartalékolt támogatásokat gumilapok, szegélyek és öltözőszekrények vásárlására használtuk fel.

 

  1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:                    70 E Ft

Értékcsökkenési leírás:                                                               0 E Ft

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                             181 E Ft

 

  1.  A cél szerinti juttatások kimutatása

25 m2 gumilap, 20 m szegély                                              181 E Ft

3 db óvodai öltözőszekrény előlege                                     125 E Ft

 

  1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

412.200,- Ft

 

  1. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

 

0,-  Ft.

 

  1. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány 2016. évben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét.

 

Nagyigmánd, 2017. május 08.

 

Galgánné Varga Erzsébet

kuratóriumi elnök, képviselő vagy

egyesületi elnök, képviselő

 

 

A kuratórium elfogadta:2017. május 18-án

2017-06-02

A Nagyigmándi Óvodáért” Közalapítvány kuratóriumának 2017. május 18-án tartott ülésén hozott határozatok

31/2017. számú kuratórium határozata:

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány kuratóriuma 4 „igen” és „0” nem szavazattal elfogadta az alapítvány 2016. évi számviteli beszámolója és jelentését a közhasznúsági tevékenységről.

Hatálya: azonnal

Óvás nem érkezett

 

32/2017. számú kuratórium határozata:

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány kuratóriuma 4 „igen” és „0” nem szavazattal elfogadta az alapítvány 2017. évi pénzügyi tervét és vagyonkimutatását.

Hatálya: azonnal

Óvás nem érkezett

 

33/2017. számú kuratórium határozata:

„A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány kuratóriuma 4 „igen” és „0” nem szavazattal elfogadta a kuratórium javaslatát az alapítvány vagyonának tartalékolásáról.

Hatálya:azonnal

Óvás nem érkezett

2017-05-10

Meghívó

Meghívó

A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány

-melynek alapítója Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata,

 címe: 2942 Nagyigmánd Kossuth L. u. 2.-

kuratóriumi elnökeként,

tisztelettel meghívóm Önt a kuratórium ülésére.

 

A kuratóriumi ülés helye: Nagyigmándi Kincseskert Óvoda

      2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u.1.

      Óvodavezetői iroda

 

A kuratóriumi ülés ideje: 2017. május 18. 17.15 óra

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai:

  1. Az alapítvány 2016. évi számviteli beszámolója és jelentés a közhasznúsági tevékenységről
  2. Az alapítvány jelenlegi vagyoni helyzetének áttekintése a 2017. első féléves pénzügyi terve és vagyonkimutatása
  3. Javaslat és döntés az alapítvány vagyonának felhasználásáról

 

Nagyigmánd, 2017. május 8.

                                                                                              Galgánné Varga Erzsébet

                                                                                      kuratórium elnöke

2017-04-20

Helyszínváltozás!

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

 

Kedves Érdeklődők! 

Értesítjük Önöket, hogy a rossz idő miatt a SZENT GYÖRGY NAPI rendezvényünk a

  MAGOS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 kerül megrendezésre. Várunk mindenkit szeretettel!

Óvoda dolgozói és gyermekei

További oldalak: << <>>>