A Nagyigmándi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott „A Nagyigmándi Óvodáért” közalapítvány a megyei bíróság Pk.60.081/2003/6. számú végzése alapján 2004. február 04-én emelkedett jogerőre. 2007. március 28-án a Pk.60.081/2003/8. és a 2011. július 28-án a Pk.60.081/2003/17., valamint a 2015. június 24-én a Pk.60.081/2003/27 számú változás bejelentésekkel módosított végzés alapján működik. 2004. március 03-án az alapítvány a nagyigmándi Pannon Takarékszövetkezetnél nyitotta meg a 63200054-11021917-00000000 számú számláját.

A közalapítvány célja, amely egyben a közhasznú tevékenység is, az óvodai nevelés eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása.

Nyitó banki egyenleg: 293.196,- Ft

Bevételek:

APEH-Szja 1% 412.200,- Ft

Kamat 0,- Ft

Támogatás 40.000,- Ft

Kiadások

Gumilapok, szegélyek vásárlása 181.229,- Ft

Öltözőszekrények előlege 125.000,- Ft

Könyvvizsgálati díj 25.400,- Ft

Számviteli szolgáltatás 30.000,- Ft

Számlavezetési költség 14.017,- Ft

 

2016. évi záró egyenleg 369.750,- Ft

 

Az alapítványból eddig személyi jellegű kifizetés nem történt, tiszteletdíjat nem vett fel egy tisztségviselő sem.

„A Nagyigmándi Óvodáért Közalapítvány” 2016. évben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelőén végezte tevékenységét.

Nagyigmánd, 2017. március 20.

Galgánné Varga Erzsébet

Kuratórium elnöke